Design a site like this with WordPress.com
Get started

“‘S e Còcaire a th’annam!”

Cheannach sinn rudan sa bhùth airson piotsa a dhèanamh. Bha sinn a’coimhead air àireamhan de rudan a tha sinn a feumach air cuideachd. An ath-latha gheàrr sinn na glasraich agus sgrìob sinn an càise. Chòrd sinn sin gu mòr! Chuir sinn am piotsa dhan àmhainn agus thug sinn dhachaigh iad.

_______________________________________________

I am a chef!

We bought things from the shop to make pizza! We were looking at numbers and quantities of things we needed too. The next day we chopped the vegetables and grated the cheese. We really enjoyed this! We put our pizza in the oven and took them home.

Advertisement

Author: Kerrie Laird

Head Teacher of Glenuruqhart Primary School

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: